...............................................................................................................................................................................................
ครุยวิทยฐานะ
...............................................................................................................................................................................................
 
          มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดให้ครุยวิทยฐานะของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
 
ครุยวิทยฐานะ
 
ครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต
 
          ตัวเสื้อเป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าสีดำยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีจีบที่อก หลัง และไหล่ แขนเสื้อยาวเหนือข้อมือประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายแขนปล่อย ผ้าคล้องคอทำด้วยผ้าหรือแพร มีแถบสีประจำมหาวิทยาลัย คือแถบกำมะหยี่สีแดงและแถบผ้าสีขาวมีขลิบสีประจำคณะกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร มีแถบผ้าสีแดงประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับข้อศอกข้างละ 1 แถบ เข็มวิทยฐานะติดอยู่ด้านหน้าตรงกลางบนแถบกำมะหยี่สีแดงของผ้าคล้องคอ
 
   
 
ครุยวิทยฐานะสำหรับมหาบัณฑิต
 
          ให้ใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต ยกเว้น ให้ติดแถบผ้าสีแดง กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับศอกข้างละ 2 แถบ และติดแถบผ้าสีประจำคณะตลอดแนวกลางตัวด้านหน้า
 
   
 
ครุยวิทยฐานะสำหรับดุษฎีบัณฑิต
 
          ให้ใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต ยกเว้น ให้ติดแถบผ้าสีแดง กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับข้อศอกข้างละ 3 แถบ และติดแถบผ้าสีประจำคณะตลอดแนวกลางตัวด้านหน้า
 
   
 
ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
          ให้ใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต แต่ผ้าคล้องคอไม่มีขลิบสีประจำคณะ ให้ติดแถบกำมะหยี่สีแดง กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับข้อศอกข้างละ 4 แถบ และติดแถบ กำมะหยี่สีแดงตลอดแนวกลางตัวด้านหน้า
 
 
การสวมครุยวิทยฐานะ
 
- ระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาชายให้สวมครุยวิทยฐานะทับชุดนักศึกษาและผูกเนคไท
สำหรับนักศึกษาหญิงให้สวมครุยวิทยฐานะทับชุดนักศึกษา

- ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
สำหรับนักศึกษาชายให้สวมครุยวิทยฐานะทับเสื้อสูทและผูกเนคไท
สำหรับนักศึกษาหญิงให้สวมครุยวิทยฐานะทับเสื้อขาวทรงสุภาพและกระโปรงสีดำ
...............................................................................................................................................................................................
 
เข็มวิทยฐานะ
          เข็มวิทยฐานะมีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
 
 
...............................................................................................................................................................................................
 
สีประจำคณะ
 
สีน้ำเงิน
เป็นสีประจำคณะบริหารธุรกิจ
สีขาวนวล
เป็นสีประจำคณะนิติศาสตร์
สีชมพู
เป็นสีประจำคณะศิลปศาสตร์
สีน้ำตาล
เป็นสีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สีเขียว
เป็นสีประจำคณะเศรษฐศาสตร์
สีส้ม
เป็นสีประจำคณะศึกษาศาสตร์
สีเงิน
เป็นสีประจำคณะรัฐศาสตร์