หลักสูตร “กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หลักการและวิธีปฏิบัติ”

หลักสูตร “กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หลักการและวิธีปฏิบัติ”

หลักสูตร “กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หลักการและวิธีปฏิบัติ”
บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วิทยากรโดย : คุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)