ประมวลภาพบรรยาการศการประชุมองค์กร ๑๕ ภาคี

ประมวลภาพบรรยาการศการประชุมองค์กร ๑๕ ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมนิพนธ์บุญญภัทโร อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
#มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #HatyaiU #HatyaiUniversity