มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ในการนี้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ในการนี้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ในการนี้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถวายรายงาน ผลการดำเนินงาน ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลชะแล้ : ชันโรง (อุง) สร้างอาหารปลอดภัย ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมออกบูธนิทรรศการ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาชิกวุฒิสภา ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และศาสตราจารย์นายแพทย์ สิทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการบริหาร สกสว. รับเสด็จในงานพิธีดังกล่าว
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564