กิจกรรม Welcome Back to Campus @Hatyai University

กิจกรรม Welcome Back to Campus @Hatyai University
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบ Hybrid และการใช้ชีวิตแบบ New Normal ในมหาวิทยาลัย พบกับกิจกรรมการเปิดตัว Application Hatyai U.App เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับชาว Hatyai U. และกิจกรรม Show&Share เรื่อง การคิดบวกเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 Facebook Live : สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่