โครงการ“โฆษกกระทรวง อว.ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ”

โครงการ“โฆษกกระทรวง อว.ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ”

โครงการ“โฆษกกระทรวง อว.ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ”
ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564  ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี