ภาพบรรยากาศโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564”

ภาพบรรยากาศโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564”

ภาพบรรยากาศโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564”

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่าน Facebook Live : สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม