กิจกรรม “การจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์”

กิจกรรม “การจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์”

กิจกรรม “การจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์”
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ผ่าน Facebook Live : สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิทยากร โดย ดร.นายแพทย์นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และนางสาววรรณา ดินเตบ รองนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2564 ดำเนินรายการ โดยอาจารย์กุลนาถ สิรินาราภัทร อาจารย์งานให้คำปรึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/sdchatyaiu/videos/594955501546233