พิธีลงนามความร่วมมือ MOU PMATกับกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU PMATกับกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU PMATกับกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้ (7 มหาวิทยาลัย)
วันที่ 29 ตุลาคม 2564