บุคลากร ม.หาดใหญ่ที่ร่วมตรวจ ATK ครั้งที่ 1

บุคลากร ม.หาดใหญ่ที่ร่วมตรวจ ATK ครั้งที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่