หลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้างาน สู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ”

หลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้างาน สู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ”

หลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้างาน สู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ” (Step to Professional Leadership) วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meeting ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564