หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือติดต่องาน และรายงานการประชุม” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือติดต่องาน และรายงานการประชุม” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือติดต่องาน และรายงานการประชุม” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564