โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพชาว ม.หาดใหญ่

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพชาว ม.หาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
“แบดมินตัน HU OPEN 2021”
วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา