งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 24 ปี

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 24 ปี

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 24 ปี โดยมี อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สร้างสรรค์สู่สากล สร้างคนสู่อนาคต