มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมแสดงความยินแด่ ท่านธนวัตน์ พูนศิลป์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมแสดงความยินแด่ ท่านธนวัตน์ พูนศิลป์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนักวิจัยโครงการ Hatyai Learning City ร่วมแสดงความยินแด่ ท่านธนวัตน์ พูนศิลป์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อการขับเคลื่อนหาดใหญ่ สู่การเป็นนครแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องนิวตัน วันที่ 16 มีนาคม 2564