ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ภายใต้โครงการ HU Smart University 4.0

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ภายใต้โครงการ HU Smart University 4.0

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ภายใต้โครงการ HU Smart University 4.0
 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คุณสุปริญญา เทียนกิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคสงขลา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  วันที่ 16 มีนาคม 2564
 
นอกจากนี้คณะผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์อีกด้วย