ประมวลภาพพิธีเปิด มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 21

ประมวลภาพพิธีเปิด มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 21

ประมวลภาพพิธีเปิด มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยมี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะต่าง ๆ เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก (HU Green Day 2021) จัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และการตรวจวัดอุณภูมิ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม