พิธีมอบเสื้อวิชาชัพนักศึกษาสาขาวิชา สาธารณะสุขชุมชน รุ่นที่3

พิธีมอบเสื้อวิชาชัพนักศึกษาสาขาวิชา สาธารณะสุขชุมชน รุ่นที่3

พิธีมอบเสื้อวิชาชัพนักศึกษาสาขาวิชา สาธารณะสุขชุมชน รุ่นที่3
วันที่ 21 มกราคม 2564 ห้องประชุมป่าตอง