ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารกลุ่มวีเน็ท แคปปิทอล พร้อมด้วยคณะจากโครงการโลกนิทานของหนู

ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารกลุ่มวีเน็ท แคปปิทอล พร้อมด้วยคณะจากโครงการโลกนิทานของหนู

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารกลุ่มวีเน็ท แคปปิทอล พร้อมด้วยคณะจากโครงการโลกนิทานของหนู ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่