อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย

ผศ. ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “Transformations in Higher Education in China and Thailand through International Collaboration
ผ่านการประชุมออนไลน์ในงาน FORUM ON HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND THAILAND & ACTU INAUGURAL CONFERENCE “Innovating Models of Curriculum Collaboration in Higher Education”
中泰高等教育合作论坛暨中泰高等教育合作联盟成立大会

ซึ่งจัดขึ้น ณ มณฑลยูนนาน เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563