โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 5 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย​หาดใหญ่​