“สงขลาสู้ภัย – ม.หาดใหญ่” มอบเจลล้างมือและหน้ากากผ้าให้ รพ.และชุมชน

“สงขลาสู้ภัย – ม.หาดใหญ่” มอบเจลล้างมือและหน้ากากผ้าให้ รพ.และชุมชน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ นายวิฑูรย์ ตันติพิมลพันธ์ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา ในนามทีม “สงขลาสู้ภัย – ม.หาดใหญ่” มอบเจลล้างมือและหน้ากากผ้า จำนวน 500 ชุด ให้แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมอบเจลล้างมือและหน้ากากผ้าอีกจำนวน 500 ชุด แก่ตัวแทนสำนักงานชายแดนไทยมาเลเซีย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ ประชาชนที่เข้าด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/20207291191.pdf