ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความห่วงใยทั้งบุคลากร นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ได้มอบอาหารแห้งให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 11 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานี สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นอกจากนี้ยังได้มอบหน้ากาก N95 และหน้ากากผ้า ให้แก่โรงพยาบาลเปาโล จำนวน 200 ชิ้น นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นทุนช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีของ ม.หาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบในปีการศึกษา 2563 จำนวน 100 ทุน อัตราทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 1,000,000 บาท และมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และ Face Shield แจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลหาดใหญ่และสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อแจกจ่ายให้กับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ในวันที่ 21 พฤษภาคม ท่านยังได้มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสารและอาหารแห้ง จำนวน 270 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ผ่านมาในส่วนของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ผลิตเจลล้างมือแอลกอออล์ หน้ากากผ้า Face Shield ส่งมอบให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ และยังได้จัดทำ “ตู้แบ่งปัน” จำนวน 2 ตู้ ติดตั้งบริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา ม.หาดใหญ่ จำนวน 1 ตู้ และบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) หรือ ศาลาทวดบ้านคลองหวะ จำนวน 1 ตู้ เพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/20207291171.pdf