นักศึกษา ม.หาดใหญ่ พัฒนาแอปพลิเคชันสุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ

นักศึกษา ม.หาดใหญ่ พัฒนาแอปพลิเคชันสุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ

นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับ 3 รางวัล ระดับประเทศ จากการนำเสนอแอปพลิเคชัน ในการประกวด Tech Startup Entrepreneurs Camp โดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม “Eyesight ประกอบด้วย นางสาวดลญา ราชพิบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาววรรณพร ขวัญเอียด และนายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3” ได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 3 จากการนำเสนอแอปพลิเคชัน “HiwDi” แอปพลิเคชันในการฝากหิ้วของครบวงจร ภายใต้การดูแลของอาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร รักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม “ลูกมะหาด V2” ประกอบด้วย นายณัฐพงศ์ จันทร์ดำ นายประชา แช่เซ็น และนางสาวศันสนีย์ สาระรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอแอปพลิเคชัน “Rx.Me” เพื่อเตือนการรับประทานยาของคนป่วย ภายใต้การดูแลของ อาจารย์กุลธิรา แช่โซว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และทีมนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ทีม “GiGG” ประกอบด้วย นางสาวสวรรยา แสงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายสิทธิโชค เจะบือราเฮง และ Miss Jan Arnell Murillo นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รางวัลชมเชย จากการนำเสนอแอปพลิเคชัน “จับคู่หางาน” เป็นแอปพลิเคชันสื่อกลางระหว่างผู้หางานกับผู้ที่ต้องการจ้างงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ซึ่งการเข้าร่วมการประกวด Tech Startup Entrepreneurs จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กองทุนและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/202072910301.pdf