ร่วมหาแรงบันดาลใจ ฉีกกฎแนวคิดใหม่ให้ธุรกิจ Creative Marketing 2011

ร่วมหาแรงบันดาลใจ ฉีกกฎแนวคิดใหม่ให้ธุรกิจ Creative Marketing 2011

ร่วมหาแรงบันดาลใจ ฉีกกฎแนวคิดใหม่ให้ธุรกิจ Creative Marketing 2011 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ระดมเซียนการตลาด ชี้แนะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ CREATIVE MARKETING 2011 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “โครงการวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 7เป็นโครงการต่อเนื่องของสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ จัดร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะเปลี่ยนหัวข้อการจัดงานให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ทันสมัยแก่ผู้ประกอบการ นักการตลาด และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพทางการตลาด ให้มีแนวทางการทำการตลาดที่นำสมัยทันต่อสภาวะโลกในปัจจุบัน” คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวเพิ่มเติมว่า“สำหรับปีนี้จัดในหัวข้อ CREATIVE MARKETING 2011 หรือการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยเห็นว่าการตลาดในปัจจุบันเน้นความแตกต่างไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างความติดตาตรึงใจให้กับผู้บริโภค โดยได้ระดมเซียนการตลาดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมในงานครั้งนี้หลายท่าน ได้แก่ รศ.กิตติ สิริพัลลภ ผู้อำนวยการ ศูนย์สื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “Modern Marketing Strategy” คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มหลายยี่ห้อ อาทิ กะทิตราชาวเกาะ เครื่องแกงสำเร็จรูปตรารอยไทย เป็นต้น บรรยายหัวข้อ “สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจ ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์” คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด” เล่าต่อประสบการณ์หลังจากต่อสู้กับคู่แข่งจนกลับมาประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในหัวข้อ “How to be Number 1” และคุณทวี ปิยะพัฒนา กรรมการผู้จัดการเครือ บริษัท แปซิฟิคแปรรูป น้ำ จำกัด (PFP) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “พลิกแนวคิด สู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ นับเป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่สามารถระดมเซียนการตลาด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แนวทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ในยุค 2011 ได้อย่างเต็มรูปแบบ” ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-300 หรือสาขาการตลาด โทรศัพท์ 074-200-325 และ E-mail : smd@hu.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hu.ac.th/smd/

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/2011122523521.doc