HATYAI POLL 1/63 “พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์”

HATYAI POLL 1/63 “พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์”

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 21.09 เลือกดาราคู่เป็น “หมอโอ๊ค-โอปอล์” เป็นต้นแบบมากที่สุด ส่วนดาราฝ่ายชายที่ต้องการไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 18.01) คือ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ดาราฝ่ายหญิงที่ต้องการไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 21.60) คือ “อั้ม พัชราภา” ส่วนนักการเมือง ที่ต้องการไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด คือ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” (ร้อยละ 37.11) พร้อมกันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.27 อวยพรหรือบอกรักแก่คนรักผ่าน Facebook/Line/twitter ในวันวาเลนไทน์ ส่วนสิ่งที่ต้องการมอบให้คนรักด้วยการไปรับประทานอาหาร/ไปเที่ยว มากที่สุด (ร้อยละ 32.94) ส่วนค่าใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์น้อยกว่า 300 บาท (ร้อยละ 31.98)

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/20202131421.pdf