ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

กล่าวเปิดโครงการโดย อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

โดยมีท่านอาจารย์​ประณีต​ ดิษยะศริน​ ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย​หาดใหญ่​ มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต 

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา