โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Blue​Ocean ชั้น 2 อาคารคณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัย​หาดใหญ่