ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 24 – 25 ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 24 – 25 ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 24 – 25 ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี