ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการวิ่ง 1,000 กิโลเมตร ใน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) โดยคุณ NATALIE DAU นักวิ่งหญิงชาวออสเตรเลีย ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการวิ่ง 1,000 กิโลเมตร ใน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) โดยคุณ NATALIE DAU นักวิ่งหญิงชาวออสเตรเลีย ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการวิ่ง 1,000 กิโลเมตร ใน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) โดยคุณ NATALIE DAU นักวิ่งหญิงชาวออสเตรเลีย ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวเปิดโครงการ

โดยใช้เส้นทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเทศไทย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ไปยังประเทศมาเลเซีย และสิ้นสุดการวิ่ง 1,000 กม. เพื่อเฉลิมฉลองวันวิ่งสากล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่