พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 23

พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 23

พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 23

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา