ประชุมสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญภัทโร (ชั้น 4) อาคารคณะบริหารธุรกิจ