การอบรมเชิงปฏิบัติการเผชิญเหตุวิกฤต (Active Shooter) ในที่สาธารณะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผชิญเหตุวิกฤต (Active Shooter) ในที่สาธารณะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผชิญเหตุวิกฤต (Active Shooter) ในที่สาธารณะ

วันอังคารที่ 27กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสมิหลา