งานสัปดาห์พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ตอน หาดใหญ่แต่แรก

งานสัปดาห์พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ตอน หาดใหญ่แต่แรก

งานสัปดาห์พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ตอน หาดใหญ่แต่แรก

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่