โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ณ ห้องประชุม Blue Ocean