คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท

ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ผึ้งชันโรง ต้นไม้ 77 จังหวัดของประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ตามลำดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567