โครงการชำระหนี้นักศึกษากองทุนฯ สานฝันสู่รุ่นน้อง

โครงการชำระหนี้นักศึกษากองทุนฯ สานฝันสู่รุ่นน้อง

โครงการชำระหนี้นักศึกษากองทุนฯ สานฝันสู่รุ่นน้อง

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา