โครงการสร้างจิตสำนึกในพระมหากษัตริย์ รอบประจำปี 2567

โครงการสร้างจิตสำนึกในพระมหากษัตริย์ รอบประจำปี 2567

โครงการสร้างจิตสำนึกในพระมหากษัตริย์ รอบประจำปี 2567

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง U-301 อาคารU-Plaza