การประกวดการแข่งขันดนตรีในระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ “HATYAI MUSIC AWARDS 2023”

การประกวดการแข่งขันดนตรีในระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ “HATYAI MUSIC AWARDS 2023”

การประกวดการแข่งขันดนตรีในระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ “HATYAI MUSIC AWARDS 2023”

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น B ศูนย์การค้า Diana Complex