โครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตัล และอนาชีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 5

โครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตัล และอนาชีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 5

โครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตัล และอนาชีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่