โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 40 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 40 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 40 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ซึ่งจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นี้

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารยูพลาซ่า ห้องประชุม U-301