ภาพเหตุการณ์ 2553-10

 7 กรกฎาคม 2553 ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีวิทยาลัยราชพฤกษ์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  3 กรกฏาคม 2553 HU Star Contest Season # 2 (เพลงไทยลูกทุ่ง)
  1 กรกฎาคม 2553 พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
  29 มิถุนายน 2553 เน้นการพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally
  2 กรกฎาคม 2553 OPEN HOUSE HU ประจำปีการศึกษา 2553 คณะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  24 มิถุนายน 2553 ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University Malaysia Perlis
  26 มิถุนายน 2553 HU Star Contest Season # 2
  25 มิถุนายน 2553  โครงการประเพณีรับน้อง FRESHY HU CHEER
  25 มิถุนายน 2553 OPEN HOUSE HU ประจำปีการศึกษา 2553
  26-27 มิถุนายนน 2553 ฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally:Leader Developmint” รุ่นที่ 5
  25 มิถุนายน 2553 เทคโนโลยี 3G จากศูนย์ AIS หาดใหญ่
  23 มิถุนายน 2553 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบรรยายพิเศษ วิทยากรโดยพลเอกสนธิ บุญรัตกลิน
  19-21 มิถุนายน 2553 โครงการ MOS Olympic 2010 ระดับภาคใต้
  19 มิถุนายน 2553 ปฐมนิเทศนักศึกษาป.โท- ป.บัณฑิต
  17 มิถุนายน 2553  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ NEC
  12 มิถุนายน 25553  โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2553
  11 มิถุนายน 2553  โครงการ ค่ายอบรมผู้นำ ดิษยะศริน (My Idol) ครั้งที่ 1/2553
  6 เมษายน 2553 โครงการกิจกรรมปลูกป่ากับคณะกรรมการจุลสาร CHAMP ประจำปีการศึกษา 2552
  20 มิถุนายน 2553  อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ร
  18-19 มิถุนายน 2553 อบรมโครงการ TQA ครั้งที่ 1

หน้า 10