ภาพเหตุการณ์ 2553-9

  21 กรกฎาคม 2553 HU ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจคุณภาพชีวิต
  20 กรกฎาคม 2553 โครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ปี 2553
  21 กรกฎาคม 2553 มหกรรมนิทรรศการ ม.หาดใหญ่ ร่วมใจรับน้องปลอดภัย ไร้ L-ก-ฮ
  17 กรกฎาคม 2553 กิจกรรม Road Show หนังสั้นเพื่อพัฒนาสังคมไทย…เปิดหัวใจให้คนพิการ จังหวัดสุราษฎร์
  15 กรกฎาคม 2553  กิจกรรม Road Show โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด “หนังสั้นเพื่อพัฒนาสังคมไทย…เปิดหัวใจให้คนพิก
  16-18 กรกฎาคม 2553 โครงการ “ห้องสมุดนี้ พี่ให้น้อง ปี4”
  15 กรกฎาคม 2553 กิจกรรม “ไหว้ครูอาสา” ประจำปีการศึกษา 2553
  3-4 กรกฎาคม 2553  โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 Freshy Midnight No L 2010
  29 มิถุนายน 2553 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปี 2553
   17 กรกฏาคม 2553 HU Star Contest Season # 2 (รอบชิงชนะเลิศ)
  14 กรกฎาคม 2553  โครงการต้นกล้าอนาคต
  10-11 กรกฏาคม 2553 อบรม/สัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เรื่องการบริการที่ประทับใจ เกินความคาดหวัง
  21 พฤษภาคม 2553  พิธีมุทิตาจิต ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน (งานเลี้ยงภาคค่ำ)
  7-11 กรกฎาคม 2553 ชมรมวิทยุสื่อสารและหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน (นครา) ศึกษาดูงานด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
  13 กรกฏาคม 2553 พิธีเปิดตลาดนัด U Plaza
  12 กรกฏาคม 2553 งานเปิดแถลงข่าว โครงการเปิดหัวใจให้กับคนพิการ
  10 กรกฏาคม 2553 HU Star Contest Season # 2 (การเต้นจินตลีลา)
  12 กรกฏาคม 2553  พิธีมอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ MS Word 2007 เวอร์ชันภาษาไทย
  6 กรกฏาคม 2553 MOS Olympic 2010 ระดับประเทศ
  2 กรกฏาคม 2553 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Academy of Digital Animation and Media (ADAM)

หน้า 9