โครงการผู้บริหารพบสื่อมวลชน ในหัวข้อ ทิศทางของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการขับเคลื่อนการศึกษา สังคมและนวัตกรรม

โครงการผู้บริหารพบสื่อมวลชน ในหัวข้อ ทิศทางของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการขับเคลื่อนการศึกษา สังคมและนวัตกรรม

โครงการผู้บริหารพบสื่อมวลชน ในหัวข้อ ทิศทางของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการขับเคลื่อนการศึกษา สังคมและนวัตกรรม

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง port de biz อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่