งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ข้อมูลทางการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สร้างความเข้าใจและการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาที่ถนัด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่