โครงการ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

โครงการ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ผ่านมานั้น

ได้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริจาคโลหิต จำนวน 261 คน ได้โลหิตจำนวน 117,450 CC

บุญกุศลที่เด็กๆได้ทำในวันนั้น ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระอัลเลาะห์เจ้า จงประธานพรให้ทุกๆคน จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศล มีความสุข ความเจริญ โดยทั่วหน้ากันด้วยเทอญ