ถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนฯ

ถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนฯ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และพิธีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Blue Ocean ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่