บรรยากาศการอบรม หลักสูตร Team Building

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร Team Building บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา