สื่อสิ่งพิมพ์ 2549-3

 สัมมนาขายตรงเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจขายตรง     สมาร์ทนิวส์   16-31/08/2549
 ผู้บริหารจาก Whilireia Community Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมม.หาดใหญ่     มติไทย   16-31/08/2549
 น้องเชอรรี่ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2006     สมิหลาไทมส์   12-18/08/2549
 ประมวลภาพการสัมมนาขายตรง     สมิหลาไทมส์   12-18/08/2549
 กศน. อ.รือเสาะ เยี่ยมชม ม.หาดใหญ่     โฟกัส ภาคใต้   09-15/08/2549
 ม.หาดใหญ่จัดแสดงโขนที่มหาวิทยาลัย KuKum ประเทศมาเลเซีย     โฟกัส ภาคใต้   05-11/08/2549
 Work shop ม.หาดใหญ่ “Enhance H.U. Culture Change Program”     ข่าวสด   03/08/2549
 ผู้บริหารจาก Whilireia Community Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมม.หาดใหญ่     มติชน   03/08/2549
 Work shop ม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   29-04/07-08/2549
 ดร.วัน เดชพิชัย รับมอบของที่ระลึกจาก Mr.Paul Bryant ผู้บริหารจาก Whilireia Community Polytechnic     มติชน   29/07/2549
 ม.หาดใหญ่จัดโครงการ “สายใย สายสัมพันธ์ ม.หาดใหญ่”     เสียงใต้รายวัน   27/07/2549
 ม.หาดใหญ่จัดโครงการ “สายใย สายสัมพันธ์ ม.หาดใหญ่”     เสียงใต้รายวัน   27/07/2549
 ผู้บริหารจาก Whilireia Community Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมม.หาดใหญ่     เสียงใต้รายวัน   24/07/2549
 นักศึกษาม.หาดใหญ่สร้างชื่อ 2 รางวัลช่วยชาวบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์     โฟกัส ภาคใต้   22-28/07/2549
 ม.หาดใหญ่เสวนาขายตรง อาชีพอิสระรองรับ นศ.ว่างงาน     สมิหลาไทมส์   22-28/07/2549
 SIFE รางวัลแห่งความภูมิใจ นักศึกษา ม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   15-29/07/2549
 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2549     โฟกัส ภาคใต้   08-14/07/2549
 น้องนิดสาวใต้บนเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2006     โฟกัส ภาคใต้   07-14/07/2549
 ม.หาดใหญ่ลั่นพร้อมสร้างนักการเมืองมืออาชีพ     สมิหลาไทมส์   01-17/07/2549
 Work shop ม.หาดใหญ่     มติไทย   01-15/07/2549