สื่อสิ่งพิมพ์ 2549-1

 ม.หาดใหญ่ลงนามความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการเรียน E-Learning     คลาสสิฟายด์ ภาคใต้   16-19/12/2549
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริเสรษฐกิจพอเพียง     สมิหลาไทมส์   09-15/12/2549
 ม.หาดใหญ่ลงนามความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการเรียน E-Learning     มติชน   07/12/2549
 ม.หาดใหญ่ลงนามความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการเรียน E-Learning     มติชน   07/12/2549
 อ.ประภาศ ปานเจี้ยง เป็นวิทยากรอบรมหัวหน้างานให้แก่บริษัทเซฟสกิน คอร์เปอเรชั่น     โลกวันนี้   06/12/2549
 สโมสรนักศึกษาสัมมนาสภานิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ไทยแหลมทอง   01-07/12/2549
 ม.หาดใหญ่ลงนามความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการเรียน E-Learning     ไทยแหลมทอง   01-07/12/2549
 – ม.หาดใหญ่ลงนามความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการเรียน E-Learning     หาดใหญ่เจอนัล   01-03/12/2549
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล แนะเดินสายกลาง บริหารเศรษฐกิจพอเพียง     สมิหลาไทมส์   25-01/11-12/2549
 ตั้งศูนย์สอบ MOS     มติชน   25/11/2549
 คณะผู้บริหารและบุคลากรม.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานที่ ม.กรุงเทพ     โฟกัส ภาคใต้   21-27/11/2549
 ประภัสสร จันทร์สุวรรณ ผจก.ฝ่ายขายอวุโสโรงแรมเจบีหาดใหญ่ มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้แก่ อ.ธารพรรษ     โฟกัส ภาคใต้   21-27/11/2549
 ม.หาดใหญ่ลงนาม MOU กับบริษัท ไอทีไอที ในการเปิดศูนย์สอบ MOS Peomestic     สมาร์ทนิวส์   16-30/11/2549
 ประเพณีลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2549 ที่ ม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   11-17/11/2549
 ม.หาดใหญ่ลงนาม MOU กับบริษัท ไอทีไอที ในการเปิดศูนย์สอบ MOS Peomestic     โฟกัส ภาคใต้   04-10/11/2549
 พิธีประสาทปริญญา,อ.ประณีตร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต,นางสาวไทนปี 2547 เยี่ยมชมม.หาดใหญ่     หาดใหญ่เจอนัล   01-03/11/2549
 นศ.ม.หาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ     Eduzone Magazine   -/10-11/2549
 คณะจาก The Delegation of educational institutes มณฑลยูนาน ประจำประเทศจีน เยี่ยมชมม.หาดใหญ่     มติไทย   16-31/10/2549
 คณะจาก The Delegation of educational institutes มณฑลยูนาน ประจำประเทศจีน เยี่ยมชมม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   07-13/10/2549
 คณะจาก The Delegation of educational institutes มณฑลยูนาน ประจำประเทศจีน เยี่ยมชมม.หาดใหญ่     เสียงใต้รายวัน   07/10/2549